Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Fotokalendar.sk, ktorú prevádzkuje

Miloš Hajdúch - MHAS (ďalej len "správca")
IČO: 43546081 .

1.2. Kontaktné údaje správcu:

Miloš Hajdúch - MHAS
Topoľová 31
974 01 Banská Bystrica
0904883694
IČO : 43546081
Číslo účtu v elektronickom formáte IBAN: SK2802000000002281607253
Číslo účtu v tlačovom formáte IBAN: SK28 0200 0000 0022 8160 7253
swiftova adresa banky: SUBASKBX (SWIFT je to iste ako BIC kod banky)

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie") a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie Vami objednaných produktov a daňových dokladov za produkty nakúpené na www.fotokalendar.sk a obchodných oznámení.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov bude firma Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica na účely doručenia Vami objednaných produktov. Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti Slovenská pošta, a. s. sú zverejnené na ich internetovej stránke na tomto odkaze.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email adrese fotokalendar@fotokalendar.sk

6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) Vám však nebudeme vedieť doručiť objednaný produkt. Nakoľko nemáme povolený osobný odber v sídle spoločnosti, Vami objednaný tovar bez poskytnutia osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) nebude Vaša objednávka zaradená do výroby a samozrejme nebude ani odoslaná.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018
späť
Copyright © 2019 fotokalendar.sk. Powered by Zen Cart Translated by PeterB