Ako nakupovať

Registrácia:
  1. Registrácia je dobrovoľná a nie je k nákupu nutná. Nakúpiť môžete aj bez registrácie, a to prostredníctvom e-mail komunikácie na e-mail adresu objednavka@fotokalendar.sk. Na túto adresu zašlete e-mail s požadovanými údajmi :
      Názov tovaru
      Počet kusov
      Kontaktné údaje

    Následne Vás budeme ohľadom objednávky kontaktovať.

  2. V prípade registrácie v obchode je potrebné zadať fakturačnú a dodaciu (ak sú rozdielne) adresu, kontaktné údaje ako sú meno, telefón a e-mailovú adresu.
  3. Prevádzkovateľ obchodu - firma MHAS sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených firmou MHAS. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane s výnimkou doručovacej spoločnosti, ktorou je aktuálne iba Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica na účely doručenia Vami objednaných produktov. Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti Slovenská pošta, a. s. sú zverejnené na ich internetovej stránke na tomto odkaze.
Prihlásenie sa:
  1. Ako prihlasovacie meno slúži Vaša e-mailová adresa. V prípade, že ju potrebujete zmeniť, kontaktujte nás a to telefonicky alebo e-mailom.
  2. Ak ste heslo zabudli, môžete si ho nechať poslať na Vami zaregistrovanú e-mailovú adresu.
  3. V prípade akýchkoľvek problémov s prihlásením nás prosím kontaktujte.
Obchod – vyhľadávanie tovaru:
  1. Obchod je rozdelený na kategórie.
  2. Každá kategória môže mať niekoľko podkategórií, ktoré môžu mať ešte ďalšie úrovne.
  3. Pri každom tovare je uvedený jeho názov, stručný popis alebo doplnková informácia (ak nie je názov jednoznačný) a cena.
  4. Cena uvedená pri tovare je konečná, t.j. sú v nej zahrnuté všetky prípadné zľavy.
  5. Tovar je možný vyhľadávať aj podľa názvu alebo popisu v okienku „Hľadať“.
Košík – nakupovanie tovaru:
  1. Tovar vložíte do košíka kliknutím na ikonu vloženie do košíka.
  2. Počet kusov môžete upraviť buď pred prvým vložením tovaru do košíka alebo kedykoľvek neskôr v košíku. Po zmene počtu položiek je potrebné prepočítať obsah košíka kliknutím na ikonu „Prepočítať“ Prepočítať.
  3. Tovar z košíka odoberiete kliknutím na ikonu „Odobrať z košíka“ .
Objednávka – potvrdenie objednávky a výber dodacej adresy:
  1. Pre pokračovanie v objednávke kliknite na ikonu „Do pokladne“ .
  2. Skontrolujte si Vaše údaje a vyberte si dodaciu adresu. Na tomto mieste si môžete vybrať inú dodaciu adresu alebo zadať novú dodaciu adresu. Správu vašich osobných údajov ako aj dodacích adries môžete vykonať v časti „Môj profil“.
  3. Dodanie tovaru realizujeme prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskej služby (UPS) platbou "na dobierku" (poplatok 0,80 EUR), okrem objednávok tovaru s výberom platby vopred prevodom na náš účet vo VÚB. Pri úhrade vopred nie je účtovaný dobierkový polatok, pričom tovar je vyrobený a odoslaný až po pripísaní úhrady na náš účet. Poplatok za poštovné a balné je určený vo výške od 2,00 EUR.
  4. Do poznámky môžete napísať akýkoľvek odkaz pre nášho obchodníka.
  5. Na konci objednávky je rekapitulácia Vami objednávaného tovaru. Obsahuje názov tovaru, jednotkovú cenu, počet kusov a celkovú cenu, ako aj cenu za poštovné a balné a cenu za dobierkový poplatok.
  6. V tejto časti môžete ešte celú objednávku zrušiť.
Platba – úhrada za objednaný tovar:
  1. Vyberte si spôsob úhrady za objednaný tovar. Na výber máte:
    • Prevodom / vkladom na účet
    • Dobierka - pri prevzatí tovaru
  2. Po kliknutí na ikonu „Odoslať“ bude Vaša objednávka odoslaná.
  3. Ak ste si zvolili úhradu prevodným príkazom alebo vkladom hotovosti na náš bankový účet, potom po potvrdení objednávky vykonajte úhradu. Pri úhrade použite ČISLO OBJEDNÁVKY ako VARIABILNÝ SYMBOL.
  4. Ak ste si zvolili úhradu na dobierku, zaplatíte v hotovosti pri prevzatí tovaru od Slovenskej pošty. Dobierkový poplatok je aktuálne stanovený vo výške 0,80 EUR. Poštovné a balné vo výške od 2,00 EUR.
V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás prosím kontaktujte.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Fotokalendar.sk, ktorú prevádzkuje

Miloš Hajdúch - MHAS (ďalej len "správca")
IČO: 43546081 .

1.2. Kontaktné údaje správcu:

Miloš Hajdúch - MHAS
Topoľová 31
974 01 Banská Bystrica
0904883694
IČO : 43546081
Číslo účtu v elektronickom formáte IBAN: SK2802000000002281607253
Číslo účtu v tlačovom formáte IBAN: SK28 0200 0000 0022 8160 7253
swiftova adresa banky: SUBASKBX (SWIFT je to iste ako BIC kod banky)

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie Vami objednaných produktov a daňových dokladov za produkty nakúpené na www.fotokalendar.sk, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov bude firma Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica na účely doručenia Vami objednaných produktov. Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti Slovenská pošta, a. s. sú zverejnené na ich internetovej stránke na tomto odkaze.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email adrese fotokalendar@fotokalendar.sk

6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) Vám však nebudeme vedieť doručiť objednaný produkt. Nakoľko nemáme povolený osobný odber v sídle spoločnosti, Vami objednaný tovar bez poskytnutia osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) nebude Vaša objednávka zaradená do výroby a samozrejme nebude ani odoslaná.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018  1. Všeobecné obchodné podmienky

    1.1Prevádzkovateľom internetového obchodu FOTOKALENDAR.SK a zároveň predávajúcim je : Miloš Hajdúch - MHAS, Topoľová 31, 974 01 Banská Bystrica.
    1.2Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.
    1.3Používaním WWW stránok internetového obchodu FOTOKALENDAR.SK a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.
    1.4Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
    1.5Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

  2. Objednávanie tovaru

    2.1Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:
    1. prostredníctvom internetových stránok FOTOKALENDAR.SK
    2. e-mailom na adrese objednavka@fotokalendar.sk
    3. písomnou objednávkou zaslanou na adresu predávajúceho
    2.2Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
    2.3Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.7 týchto Obchodných podmienok.
    2.4Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.
    2.5Kupujúci môže stornovať objednávku zadanú cez internetové stránky FOTOKALENDAR.SK najneskôr do vtedy, kým nemá objednávka stav „SPRACOVANÁ“. Stav spracovania si môže kupujúci kedykoľvek skontrolovať na FOTOKALENDAR.SK v časti „Váš účet“. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom. Pri písomnej objednávke ju môže kupujúci stornovať najneskôr pri telefonickom potvrdení prijatia objednávky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v EUR-ách v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike.
    2.6V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky.
    2.7Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 14 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne).
    2.8Kupujúci záväznou objednávkou prehlasuje, že je majiteľom autorských práv ku všetkým súborom použitým k spracovaniu jeho objednávky.

  3. Cena za tovar

    3.1Ceny uvedené na internetových stránkach FOTOKALENDAR.SK platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.
    3.2Predajca - Miloš Hajdúch - MHAS, nie je platcom DPH.
    3.3Ceny produktov uvedené na internetových stránkach FOTOKALENDAR.SK sú konečné.
    3.4Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené, resp. v stave „SPRACOVÁVA SA“.
    3.5K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie a zabalenie tovaru - Poštovné a balné vo výške od 2,00 EUR. Tovar je zasielaný ako doporučená zásielka 1., alebo 2.triedou podľa výberu zákazníka.

  4. Platba za tovar

    4.1Tovar je možné uhradiť:
    1. prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedeným vo VÚB. 
    2. na dobierku pri prevzatí tovaru od Slovenskej pošty a.s., dobierkový poplatok je aktuálne stanovený vo výške 0,80 EUR.
    4.2Všetky platby musia byť uskutočnené v EUR-ách.
    4.3Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.
      

  5. DODACIE PODMIENKY

    5.15.1 Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach FOTOKALENDAR.SK nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.
    5.2Dodacia doba na tovar v ponuke FOTOKALENDAR.SK je nasledovná
    1. ak je tovar na sklade predávajúceho, potom je odoslaný do 48 hodín od prijatia objednávky
    2. ak je tovar na sklade u distribútora, potom je odoslaný spravidla do 5 pracovných dní
    3. v prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci obratom informovaný
    5.3O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok
    5.4Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho – ak je dohodnutá platba prevodom na účet, prípadne vkladom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry.

  6. DOPRAVA TOVARU

    6.1Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok FOTOKALENDAR.SK je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predajcu.
    6.2Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
    6.3Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu Slovenskej pošty a.s.. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.
    6.4V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške.
    6.5Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list a návod na obsluhu  (ak si to druh tovaru vyžaduje).
    6.6Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
    6.7Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené Slovenskou poštou a.s. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.
    6.8Poplatky za dodanie tovaru. Poštovné a balné sú stanovené vo výške od 2,00 EUR. Dobierkový poplatok aktuálne vo výške 0,80 EUR. Tieto poplatky budú automaticky pripočítané pri potvrdení objednávky.

  7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

    7.1Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.
    7.2Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode FOTOKALENDAR.SK je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov.
    7.3Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.
    7.4Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
    7.5V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup, kde kupujúci kontaktuje predajcu.
    7.7Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry a dodacieho listu.
    7.8Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

  8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

    8.1Prevádzkovateľ internetových stránok FOTOKALENDAR.SK sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

  9. ĎAĽŠIE USTANOVENIA

    9.1Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
    9.2Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

  10. POUČENIE O PRÁVACH KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET

    MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

    V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.

    OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU

    Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
    • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
    • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
    • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok na mieru)
    • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
    • predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
    • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
    • predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
    • predaj novín, časopisov a periodickej tlače
    • lotérie a iné podobné hry

    AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

    V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:
    • kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
    • ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
      1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
      2. tovar nesmie byť použitý,
      3. tovar musí byť nepoškodený,
      4. tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),
      5. musí obsahovať doklad o kúpe /kópia/.
    • tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku)
    • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
    • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.


    V Banskej Bystrici 1.1.2008
späť
Copyright © 2019 fotokalendar.sk. Powered by Zen Cart Translated by PeterB